High Tech Tuning – Crystal Glide Finish

CRYSTAL GLIDE FINISH – legendární technologický postup při servisu lyží a snowboardů

MONTANA Crystal Glide FinishSystém broušení kamenem

Používáním postupu MONTANA při broušení plochy na brusném kameni, jsme schopni docílit mnoha rozdílných typů struktury, počínaje jednoduchou lineární až po komplexní variální.

MONTANA brusný stroj s kamenem znamená absolutně čistě opracovanou plochu „bez zbytkových vlasů na skluznici“

Keramická kluzná podložka, systém bočního úhlování

Jednotka bočního úhlování MONTANA brousí hranu pod přesným úhlem speciálně vyvíjený keramický brusný pásek obíhající přes kluznou keramickou podložku, s následujícími výlsedky broušení:

  • přesný boční úhel v celé délce hrany
  • vysoká šetrnost boční stěny lyže – side wall
  • dlouho trvající ostrost vrcholu hrany
  • šetrný proces s minimálním úbytkem materiálu hrany
  • vysoká účinnost

Odklon spodní hrany – systém HTT-tuning

Jednotka tuningu spodní hrany MONTANA především hranu leští s minimálním odklonem od skluznice na základě bočního broušení hrany vzniknutý otřep je precizně odstraněn spodním leštěním hrany.

Speciálně vyvíjené brusné tuningové kameny jsou orovnány pod konstantním úhlem, s následnými výsledky broušení:

  • přesný odklon hrany v celé její délce
  • vysoký leštící účinek
  • dlouho trvající ostrost vrcholu hrany
  • šetrný proces s minimálním úbytkem materiálu hrany
  • vysoká účinnost

Pěkné strukturky